Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Awasome Salami Mung Awas Eling Tegese References


Awasome Salami Mung Awas Eling Tegese References. Ubarampe kang utama utawa inti ana ing upacara paningset yaiku. Supadi nir ing sangsaya, yeku pangreksaning urip, terjemahan dalam bahasa indonesia:

Wirid Purwa Madya Wasana, Wirya Panitra, 1934, 118 Sastra Jawa
Wirid Purwa Madya Wasana, Wirya Panitra, 1934, 118 Sastra Jawa from www.sastra.org

Mangka kanthining tumuwuh, salami mung awas eling. Ing ngelmu basa, salam (greeting) iku asipat konvensional.tegese konvensional yaiku wis pinathok ora bisa diowahi, wis disarujuki dening penganggo basa wiwit biyen nganti. Isi serat wedhatama dalam bahasa jawa beserta terjemahannya.

Padahal Bekal Hidup, Selamanya Waspada Dan.


Salami mung awas eling, eling lukitaning alam, dadi wiryaning dumadi, supadi nir ing sangsaya, yeku pangreksaning urip. Padahal bekal hidup, selamanya waspada dan ingat,. .tembang kinanthi umpamane wong lumaku tembang kinanthi wedhatama tembang kinanthi yang ada di serat wedhatama.

Salami Mung Awas Eling, Eling Lukitaning Alam, Dadi Wiryaning Dumadi, Supadi Nir Ing Sangsaya, Yeku Pangreksaning Urip.


Eling lukitaning alam, dadi wiryaning dumadi. Upacara paningset yaiku peranganing upacara temanten kang. Padahal bekal hidup selamanya waspada dan ingat ingat.

Mangka Kantining Tumuwuh, Salami Mung Awas Eling, Eling Lukitaning Alam, Wedi Weryaning Dumadi, Supadi Niring Sangsaya, Yeku Pangreksaning Urip.


Janur kuning, ± 4 lir. Salami mung awas eling eling lukitaning alam dadi wiryaning dumadi supadi nir ing sangsaya yeku pangreksaning urip. Padahal bekal hidupselamanya waspada dan ingatingat akan pertanda yang adadi alam.

Mangka Kanthining Tumuwuh Salami Mung Awas Eling Eling Lukitaning Alam Dadi Wiryaning Dumadi Supadi Nir Ing Sangsaya Yeku Pangreksaning Urip.


Mangka kanthining tumuwuh, salami mung awas eling. Nggancarake tegese ngowahi ukara jroning karya. Salami mung awas eling, eling lukitaning alam, dadi wiryaning dumadi, supadi nir ing sangsaya, yeku pangreksaning urip.

Ing Ngelmu Basa, Salam (Greeting) Iku Asipat Konvensional.tegese Konvensional Yaiku Wis Pinathok Ora Bisa Diowahi, Wis Disarujuki Dening Penganggo Basa Wiwit Biyen Nganti.


Mangka kanthining tumuwuh,salami mung awas eling,eling lukitaning alam,dadi wiryaning dumadi,supadi nir ing sangsaya,yeku pangreksaning. Nanas 2, pilih ingkang sampun mateng. Padahal yang harus selalu menyertai orang hidup, selamanya hanya waspada dan ingat.


Posting Komentar untuk "Awasome Salami Mung Awas Eling Tegese References"